Ont-moet dagen 2019

– Ont-moeten: Jezelf de tijd en de ruimte geven om er gewoon te ZIJN –

De laatste ontmoetmiddag was 13 april.

Wat op het  programma stond vind je hier

Een ontmoetingsdag is een dag waarbij er mooie activiteiten door Rosability en ander fijne mensen georganiseerd worden.

Praktisch:

Tijd : 10:00 -18:00 Inloop vanaf 9:30 uur. (kan per keer iets afwijken, Soms is er ook een avondprogramma)

Locatie: De Koningstede, Koningsweg 27, 9731 AP Groningen

Opgave via Rosa: 06-47088522 of info@rosability.club

De volgende ontmoetdagen zijn nog niet bekend.

Hou de site in de gaten voor een nieuwe ontmoetingsdag.

wil je vrijwilliger zijn of meewerken met een ontmoetingsdag. Neem dan contact op met Rosa: 06-47088522