Coaching op maat

 

coaching healing massage Groningen Drenthe Friesland Rosability

COACHING OP MAAT

Er zijn bij Rosability diverse vormen van coaching die ingezet kunnen worden. Hieronder worden een aantal methodieken toegelicht. Naast deze methodieken zet Rosa vaak NLP in.

NLP coaching Rosability Drenthe Friesland Groningen

Ervaringsgerichte Coaching

Uit je comfortzone met een oefening :

Dit zijn oefeningen waarbij je een uitdaging van jou leven kan inbrengen. Een uitdaging die je frustreert of waar je steeds tegen aan loopt.

Om deze uitdaging om te buigen in iets positiefs met een nieuw perspectief, zullen we een ervaringsgerichte oefening doen met dit thema. Deze ervaringsgerichte oefening heeft de bedoeling om samen ontdekken wat er ten grondslag ligt aan deze uitdaging.

Daarna, als de grondslag van de uitdaging zichtbaar of helder is, gaan we samen verder kijken. Wat betekent dat we kijken wat je nodig hebt om anders tegen deze uitdaging aan te kijken Of wat er geheeld kan worden, in jou, om hier vanuit een stevigere positie mee om te gaan.

Lichaamsgerichte Coaching

Uit je hoofd in je lijf bij Rosability:

Bij deze vorm van coaching zullen we jou lijf inzetten met de bedoeling om je gevoel positief te beïnvloeden. Dit doen we door oefeningen die het oplossen van je frustratie, boosheid of gevoelens van ongemak jegens een bepaalde uitdaging je leven ondersteunen. Op deze manier wordt je begeleid om te gaan voelen en steeds meer in je lijf te komen. Naast dat je meer in je lijf komt gaat dit vaak gepaard met je krachtiger voelen. Dit krachtiger voelen zorgt voor een ander perspectief. Waardoor je inzicht krijgt wat er ten grondslag ligt aan je ongemak, boosheid of frustratie.

Deze oefeningen zijn er op gericht om bijvoorbeeld onverwerkte thema’s naar boven te halen. Deze onverwerkte thema’s zijn triggers waardoor je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt in je leven.

Wanneer je daadwerkelijk kan voelen waar de pijn van deze triggers zit en deze ruimte krijgen kan er iets veranderen. Dan is het namelijk mogelijk om deze te verminderen, te laten verdwijnen of transformeren.

Om dit proces van verminderen, verdwijnen of transformeren in gang te zetten gebruiken we we een dieper weten van jezelf. Omdat dit dieper weten in ieder van ons aanwezig is. Hierdoor ben je in staat jezelf advies te geven wat ruimte en vaak verlichting geeft.

nlp ervaringsgericht coaching healing rosability Groningen Drenthe Friesland

Verdiepende coaching

Een laagje dieper durven kijken en ervaren:

Een laagje dieper kijken in jezelf naar wat er daadwerkelijk speelt is vaak lastig. Omdat dit lastig is als je dit alleen doet, lukt dit vaak niet. Gelukkig werkt dit vaak makkelijker door middel van een methodiek of coachvorm.

Bij deze coachvorm zal je ontdekken dat wanneer je jou openstelt er veel mogelijk is.

Doordat ik je vragen stel en je antwoord leert geven vanuit een diepere laag komt er inzicht. Daarnaast zal ik doorvragen waardoor je op een gegeven moment daadwerkelijk kan voelen wat je dwarszit.

Meestal is niet helder waar pijn en ongemak vandaan komen. Namelijk omdat je niet precies weet waarom je boos, verdrietig of gefrustreerd bent. Wat onrust geeft in bepaalde situaties in je leven.

Wanneer je weet wat je daadwerkelijk dwarszit kan deze pijn of ongemak geheeld worden.

Aangezien vaak de oorzaak achterhalen van pijn of ongemak er voor zorgt dat dit al minder pijnlijk wordt. Waardoor je nieuwe gedachtes of keuzes kan maken ten aanzien van je uitdaging waar je tegen aan liep.

 

 

Spiegelende Coaching

Kijk eens in je eigen spiegel:

In je eigen spiegel kijken kan bijvoorbeeld door middel van intuïtie en opstellingswerk. Want via deze methodieken kan je een vraag terug gespiegeld krijgen.

Meestal wordt door deze spiegeling duidelijk wat er in de onderlaag speelt. Waar je eigenlijk naar verlangt of wat je eigenlijk dwarszit.

Wanneer je in deze onderlaag inzicht krijgt dan kan je dit laten bezinken en bespreken in de coachsessie.

Door dit te doen krijg je vaak meer inzicht en rust. Hierdoor kan je kijken welke concrete stappen je kan gaan zetten naar een fijner en gelukkiger leven.

Onderzoekende Coaching

Onderzoeken van motieven of oorzaken:

Door te onderzoeken naar motieven en oorzaken van uitdagingen komt er vaak meer bewustzijn hierop. We kunnen aannemen dat de antwoorden vaak in onszelf zitten maar het toch is moeilijk om er precies bij te komen.

Ondanks dat deze antwoorden in ons zitten praten we er ook vaak steeds bewust of onbewust omheen. Echter in een laagje dieper liggen de antwoorden dan verscholen.

Er zijn methodieken om toch bij deze laag te komen.

Hierbij kan je denken aan methodieken gebaseerd op inquiry waar op deze site duidelijk wordt uitgelegd hoe dit wordt toegepast. Of gebaseerd op imago-therapie waarbij je van de coach en jezelf erkenning krijgt voor je gevoel.

Hierdoor kan er ruimte ontstaan zodat wat er in de weg zit om in vrijheid te leven wordt verminderd of verdwijnt.

Systemische Coaching

Jou (familie) systeem onderzoeken:

Je lichaam kan je zien als een systeem waar alles samenwerkt. Zo hebben jouw gedachte invloed op wat je voelt en vise versa. Je komt uit een (familie)systeem waar bepaalde (beperkende) overtuigingen zijn ontstaan of de norm zijn. Soms zijn deze overtuigingen in ons volwassen leven niet meer helpend of ondersteunend om daadwerkelijk in je kracht te komen. Soms zitten deze overtuigingen in de weg om tot bloei te komen. 

Soms ontnemen deze overtuigingen ons ook om gezonde menselijke processen aan te gaan. Als je bijvoorbeeld gelooft dat je altijd sterk MOET zijn dan zal het je niet lukken om te rouwen bij het overlijden van iemand die je dierbaar is uit je familie of vriendenkring. Deze overtuigingen zitten vaak in de onderlaag van ons systeem. We doen dingen vanuit bepaalde (beperkende) overtuigingen zonder dat we daar bewust van zijn. Wanneer we hier wel bewustzijn op krijgen kunnen we kijken of dit nog ondersteunend is in ons leven.

Zo niet dan kunnen we een nieuwe vrijere overtuiging aannemen en hier naar gaan leven. Zodat we positiever en sterker onze uitdagingen in het leven aan kunnen gaan. Om deze onderlaag aan te raken kunnen we werken met de methodiek systemisch werk wat onder andere in een andere vorm terug komt in NLP, Voice dialogue en (familie) opstellingen.

familie opstelling voice dialog verdiepende coaching drenthe groningen friesland

Voice Dailogue

Welke innerlijke stem wil jij laten spreken? 

Bij voice dialogue kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken wat er in je leeft vanuit je innerlijke stemmen. In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van je ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze. Dit spreken geeft inzicht en helpt jezelf beter te leren kennen te begrijpen. Meer over Voice Dialogue vind je hier.  

Familieopstellingen

familieopstellingen leven liefde gelijkwaardigheid respect Rosability Drente Friesland Groningen

Wat speelt er in de onderlaag in jou familie? 

Bij Familie opstellingen kijken we wat er in de onderlaag speelt bij je zelf. En wat er in de onderlaag bij speelt in je familiesysteem. Wat er in de onderlaag speelt kan je vergelijken met jou innerlijk beeld. Door je innerlijk beeld te aanschouwen wordt zichtbaar wat er speelt. Dit kan gaan om bijvoorbeeld afhankelijkheid, verdeeldheid, fixatie of vechtlust. Door te aanschouwen kan dit leiden inzicht, en van inzicht naar groei. Ook wordt in een familieopstelling duidelijk welke rolverdeling en plekken mensen in het systeem innemen. Dit kan soms verstoord zijn door dat een kind bijvoorbeeld te taak van ouders op zich heeft genomen. In een opstelling kunnen deze rollen hersteld worden. Wil je meer lezen over familieopstellingen?

Op deze pagina lees je meer over Familieopstellingen. 

Nieuwsgierig geworden welke vorm van coaching bij jou past? Vraag een gratis intake gesprek aan.