Monthly Archives: februari 2021

Soul Body Fushion ® Groningen

soul body Fusion healing leven licht energie blij Groningen Drenthe Friesland

Soul Body Fusion ®

Soul Body Fusion® zorgt dat je beter in je lichaam komt en weer verbind met je zielsmissie wat je ondersteunt bij je eigen levenskracht. Lichaam en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je functioneert het beste als ziel en lichaam goed samenwerken. Bij veel mensen is dit echter niet zo, wat is veroorzaakt door nare gebeurtenissen in ons leven. Daardoor zijn we vaak gaan overleven i.p.v. van leven volledig in contact met ons lijf, gevoel en zielsmissie.

Soul Body Fusion® helpt je om je lichaam en ziel te laten samensmelten, het brengt je lichaam volledig in overeenstemming met jou potentieel. Soul Body Fusion® is een energetisch proces, dat direct werkt en op een rustige manier diep doordringt. Het geeft je een liefdevolle en volledige erkennen van wie je in werkelijkheid bent.

Wat kan ik verwachten van Soul Body Fusion ® sessie?

Soul Body Fusion® brengt voor iedereen iets anders, afhankelijk van waar jij op dat moment op zielsniveau het meest behoefte aan hebt. Mogelijke effecten zijn onder andere meer contact met je lijf, innerlijke rust, meer energie ervaren en spirituele groei.

Soul Body Fusion ® behandelingssessie

Een Soul Body Fusion® behandelingssessie kan op afstand of face to face plaatsvinden. De behandeling vindt meestal zittend op een stoel plaats. soul body Fusion leven liefde Rosability Groningen Drenthe Friesland

 

Wil je een Soul Body Fusion® behandelingssessie ontvangen neem dan contact op met Rosa +31647088522.

Sjamanistische Healing Groningen

sjamanistisch vision quest healing Rosability Drenthe Friesland Groningen

SJAMANISTISCHE HEALING

Wat is sjamanisme? 

Het Sjamanisme is een duizenden jaren oude en beproefde methode om genezing tot stand te brengen. Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.
Een wezenlijk kenmerk van het sjamanisme is dat het erkent dat alles wat bestaat leeft, dat alles en iedereen een ziel of bewustzijn heeft en dat alles met elkaar verbonden is. Dat kan hij door simpele en doeltreffende rituelen te doen, zoals `negatieve` (misplaatste) energie weg te halen (power extraction), soul retrieval (een deel van de ziel terughalen dat zich heeft teruggetrokken bij een zware schok of trauma). Sjamanisme, al eeuwenoud en nog steeds actueel, omdat het werkt!

BRON:  Nederlandse Encylo 

De van oorsprong ligt grotendeels in de oosterse wereld en bestaat uit vele soorten healingen en rituelen. Een aantal jaren is nu de esoterische kennis van het oosterse authentieke sjamanisme vertaald door de westerse wereld. Er zijn een aantal mensen bij authentieke sjamanen op bezoek geweest en geven de kennis nu door. 

sjamanistisch vision quest healing Rosability Drenthe Friesland Gronin

Een Sjamanistiche healing bij Rosability 

sjamisme rosability leven liefde reiki groningen drenthe friesland

Rosa heeft meegedaan aan diverse sjamanistische rituelen. Zo heeft zij onder andere persoonlijke ervaringen met kambo, de zweethut, Rapé, en vision quest. Deze ervaringen hebben Rosa’s leven verrijkt en gezorgd dat trauma’s werden opgeruimd of verlicht. Daarnaast heeft ze hiermee leren accepteren en meer rust en vrijheid in zichzelf gegenereerd. Haar connectie met de natuur en dat wat ongezien is, is hiermee versterkt.

Rosa heeft naast haar persoonlijke ervaring twee sjamanistische opleidingen gevolgd. Waardoor zij zich verbonden voelt met deze manier van healing. Bij het sjamanisme gaat het voornamelijk om de verbinding met de natuur. Met de elementen in de natuur. Ook worden er natuurlijke hulpbronnen gebruikt bij de healing zoals stenen of bij Rosability vaak edelstenen. Een sjamanistische healing gaat vaak voorbij aan woorden. Het is een intense healing waarbij je jou na de healing lichter en rustiger zal voelen. 

Wil je een sjamanistische healing ervaren? Neem contact op met Rosa via het contact formulier of telefonisch. Rosa: 0647088522

 

rosability roa groningen drenthe friesland

Reiki Groningen

reiki healing coaching reading groningen drenthe friesland

REIKI

Reiki in de eerste plaats gebaseerd op de overdracht van energie tussen de twee mensen. De Reiki gever en de Reiki ontvanger. Reiki ondersteund om emotionele klachten of lichamelijke aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, gemakkelijker te genezen. Het zal in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen.

Een Reiki behandeling

Wanneer je bij Rosability komt voor een Reiki behandeling gaat dit als volgt. Er vindt eerst een gesprek plaats waarbij we ingaan wat er op dit moment in je leven speelt. Daarna kun je plaats nemen op een behandeltafel en zal je de reikibehandeling ontvangen. Na de behandeling kunnen we deze naar jou wens en behoefte nabespreken. Deze behandeling is voor ieder mens anders en op elk moment anders. Dit heeft te maken met hoe jij je voelt en waar je op dat moment iets mee wilt. Daarbij is de reiki-energie ‘intelligent’ en bepaalt deze ook zelf wat er in jouw lichaam of geest gebeurt en komt altijd ten goede van de ontvangende partij.

Het enige wat je in feite hoeft te doen is vertrouwen op Reiki. Reiki geeft nooit meer dingen te verwerken dan je op dat moment aan kunt.

Wil je een reiki behandeling ontvangen?  Neem dan contact met Rosa; 0647088522 of info@rosablity.club

Bijdrage: zie tarievenpagina.

Een Reiki behandeling op afstand 

Een reiki-behandeling kan ook op afstand. In dat geval is het fijn wanneer je een foto mailt. Rosa kan dan op afstand op je afstemmen en de healing geven. Vóór en ná de healing zullen we dan telefonisch contact hebben over de ervaringen van de healing. 

Naast een behandeling kan je jou ook laten inwijden bij Rosability.

Reiki inwijding 

Een inwijding in Reiki is voor het leven. Ook als je een tijd niet bewust actief bent met Reiki zal de energie altijd weer werken wanneer jouw intentie is om deze te gebruiken. Reiki is door iedereen te leren, zelfs door kinderen. Je kan ingewijd worden door een Reiki-Master.

 

Een inwijding is een ritueel dat uitgevoerd wordt door de Reiki- Master om je een Reiki-Healer te maken. Tijdens dit ritueel worden je energiekanalen geopend zodat de energie vanuit de kosmos door jou heen kan stromen.

reiki symbol - reiki - levensenergie - rosability - coaching - healing

Reiki 1 

Bij de inwijding van Reiki 1 wordt het kanaal waardoor Reiki stroomt geopend. Dit kanaal zal dan ook de rest van je leven open blijven. Met de eerste graad kun je al jezelf helen, maar je kunt ook anderen Reiki geven. Reiki 1 werkt op lichamelijk niveau.

Reiki 2

Bij de inwijding van Reiki 2 wordt de kracht van Reiki en de hoeveelheid energie die door je handen stroomt vergroot. Reiki 2 werkt sterk door op het mentale niveau. Reiki 2 doe je echt voor jezelf, voor je persoonlijke ontwikkeling. Je voelt zelf aan wanneer je er klaar voor bent om Reiki 2 te ontvangen. Reiki 2 maakt het ook mogelijk om Reiki op afstand te geven.

Reiki 3

Bij de inwijding van Reiki 3 wordt de kracht van Reiki vergroot. Deze Reiki werkt op zielsniveau. Reiki 3 is voor degene die wel de kracht van Reiki wil hebben als een Reiki-Master, maar niet de mogelijkheid om anderen in te wijden.

Reiki Master

Bij de inwijding van Reiki Master wordt de kracht van Reiki wederom vergroot, tevens kun je nu anderen inwijden in de 4 Reiki-niveaus. Je krijgt tijdens de inwijding toegang tot het “Master-symbool”. Je bent dan Reiki-Master.

Voor de bijdrage aan de inwijdingen kijk op de tarievenpagina.

Wil je graag een behandeling of inwijding ontvangen?  Neem dan contact op met Rosa 06-47088522 of via het contactformulier.